A la tarda ens hi posem a les 15:00

AICO Notícies

SUBVENCIONS PLA MOVES III A LA MOBILITAT

El passat 1 d’octubre es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ ACC/2914/2021, de 27 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2021 per a la concessió de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III), de l’Institut Català d’Energia.

El termini de presentació de les sol·licituds computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, 4 d'octubre a partir de les 9 hores, i finalitza quan s'esgoti el pressupost disponible, o, com a màxim, el 31 de desembre de 2023, si no hi ha hagut prou sol·licituds per esgotar el pressupost disponible.

Les actuacions subvencionables s'han de començar a realitzar després de la presentació de la sol·licitud d'ajut i el termini d'execució de l'actuació objecte de subvenció és d'un màxim de 12 mesos a comptar des de la notificació de la resolució de concessió, d'acord amb l'article 16.7 del Reial decret 266/2021, de 13 d'abril.

Pots consultar el text de la resolució a:

pdfmoves_iii.pdf896.52 KB04/10/2021, 16:36

Link per ampliar informació i presentar la sol·licitud:

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/mobilitat/pla-moves-iii/

Link per comprovar si el vehicle està inclòs:

http://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-MOVES-III

Guia adquisició de vehicles pla MOVES III:

https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/ayudas_y_financiacion/MOVES_III/Guia_MOVES-III-Adquisicion_vehiculos_05072021.pdf

Els vehicles susceptibles d'ajudes hauran de pertànyer a alguna de les categories següents:

a) Turismes M1: Vehicles de motor amb al menys quatre rodes dissenyats i fabricats per al transport de passatgers, que tinguin, a més del seient del conductor, vuit places com a màxim.

b) Furgonetes o camions lleugers N1: Vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de mercaderies i amb una massa màxima en càrrega tècnicament admissible (MMTA) no superi les 3,5 tones.

c) quadricicles lleugers L6e: quadricicles lleugers la massa en buit sigui inferior o igual a 350 kg, no inclosa la massa de les bateries, la velocitat màxima per construcció sigui inferior o igual a 45 km / h i potència màxima inferior o igual a 4 kW.

d) Quadricicles pesants L7e: Vehicles de quatre rodes, amb una massa en ordre de marxa (no inclòs el pes de les bateries) inferior o igual a 450 kg en el cas de transport de passatgers i 600 kg en el cas de transport de mercaderies  i que no puguin classificar-se com quadricicles lleugers.

e) Motocicletes L3e, L4e, L5e: Vehicles amb dues rodes, o amb tres rodes simètriques o asimètriques respecte a l'eix mitjà longitudinal de el vehicle, de més de 50 cm3 o velocitat major a 50 km / hi el pes brut vehicular no excedeixi de una tona.