A la tarda ens hi posem a les 15:00

AICO Notícies

CAMPANYA TREBALLS EN COBERTES I TEULADES

Amb l'increment de treballs en cobertes i teulades per realitzar instal·lacions solars fotovoltaiques, ha augmentat també la sinistralitat. Adjuntem informació elaborada per l'Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) on es detallen els aspectes mes rellevants per reduir aquesta sinistralitat

 pdffolleto_trabajos_en_cubiertas_campaña_-_año_2019.pdf9.9 MB24/09/2021, 11:58

pdftriptico_trabajos_en_cubiertas_promotor_-_año_2019.pdf926.76 KB24/09/2021, 12:02

pdfcartel_trabajos_en_cubiertas_c1-_año_2019.pdf1.68 MB24/09/2021, 12:03

pdftriptico_trabajos_en_cubiertas_contratista_-_año_2019_copy.pdf878.07 KB24/09/2021, 12:05

pdfcartel._trabajar_sin_caídas_-_año_2019_copy.pdf1.05 MB24/09/2021, 12:07